تازه ها

4 آبان 1398
0

بازدید از مسجد ولنجک (پایه سوم)

 دانش آموزان پایه سوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی خود از مسجد ولنجک بازدید به عمل آوردند.