تازه ها

29 مهر 1400
0

اعلام نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین ۰۱-۱۴۰۰

 اعلام نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین ۰۱-۱۴۰۰
در فایل الحاقی جزئیات نتایج انتخابات انجمن سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ دبستان آفتاب آذرین قابل رویت می باشد.

فایل های الحاقی