دسته بندی تازه ها > فوق برنامه

کلاس: کامپیوتر
موضوع: آموزش با پاورپوینت (تحقیق علوم جانوری و گیاهی و ...)
ادامه مطلب
کلاس: قصه گویی
موضوع: آشنایی با مولانا
ادامه مطلب
درس: ریاضی
موضوع: بخش پذیری اعداد
ادامه مطلب
کلاس: چرتکه و محاسبات ذهنی
موضوع: جمع و تفریق ساده
ادامه مطلب
کلاس: رباتیک-الکترونیک
موضوع: بستن مدار LED
ادامه مطلب
کلاس: قصه گویی و کتاب خوانی
موضوع: روسیه و تولستوی
ادامه مطلب
کلاس: تصویر سازی
موضوع: شخصیت سازی پرنده کلاژ
ادامه مطلب
کلاس: رباتیک
موضوع:آشنایی با انواع مقاومت و مدار سری و موازی
ادامه مطلب
کلاس: سرود
موضوع: کلاس مهربانی
ادامه مطلب