دسته بندی تازه ها > اخبار آفتاب آذرین

16 آذر 1401
0
مانور زلزله
ادامه مطلب
انتخابات شورای دانش آموزی دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی 02-1401
ادامه مطلب
اولین برف زمستانی 1401 دبستان آفتاب آذرین
ادامه مطلب
19 شهریور 1401
0
دانش آموزان آفتاب آذرین در هفته دوم شروع مدرسه
ادامه مطلب
آغاز سال تحصیلی 1402-1401
دبستان آفتاب آذرین
ادامه مطلب
مراسم جشن عبادت پایه سوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
ادامه مطلب
ارزشیابی خرداد ماه ۱۴۰۱ پایه ششم
ادامه مطلب
آزمون جامع شماره (۳) دبستان آفتاب آذرین اردیبهشت ۱۴۰۱
ادامه مطلب
پیش دبستان آفتاب آذرین اردیبهشت ۱۴۰۱
ادامه مطلب