اردو : بازدید از مرکز نجوم و ستاره شناسی
ادامه مطلب
پایه اول :بازدید از کانون پرورشی فکری کودکان
ادامه مطلب
اردو نمایشگاه بین المللی کتاب پایه چهارم
ادامه مطلب
اردو بوستان ، پایه دوم
ادامه مطلب
اردوی دانش آموزان پایه های پیش دبستان ، اول و دوم
(تئاتر جادوگر شهر اوز)
ادامه مطلب
اردو پایه سوم: باغ پرندگان
ادامه مطلب
🍁*نخستین گردش علمی.*🍁

🍂موضوع : دیدار با طبیعت و آشنایی با عروسکهای اقوام ایرانی ، در دل پاییز .
🍂مکان : باغ فردوس
🍂مخاطبین : دانش آموزان داوطلب پایه ی اول...
ادامه مطلب
بازدید دانش آموزان پایه دوم از کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان
ادامه مطلب
دانش آموزان پایه سوم به همراه معلمان کلاسی و مربی پرورشی خود از مسجد ولنجک بازدید به عمل آوردند.
ادامه مطلب