دسته بندی تازه ها > انجمن اولیاء و مربیان

فرم عضویت در کارگروه های انجمن اولیا و مربیان
ادامه مطلب
جهت رویت اسامی منتخبین انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی )نامه انجمن( کلیک شود.
ادامه مطلب
انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ادامه مطلب
اسامی نامزدهای انتخابات انجمن اولیا ومربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
🍃🌸روز انتخابات : سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰
🍃🌸زمان : هنگام تحویل پوشت طبق جدول زمانبندی اعلام شده میباشد
hاسامی نامزدهای انتخاباتی در فایل الحاقی ارسال شده قابل مشاهد میباشد
ادامه مطلب
با سلام،
چکیده گزارش عملکرد اعضای محترم انجمن اولیاگ و مربیان دبستان ...
ادامه مطلب
اطلاعیه عضویت در انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 00-1399
در فایل های پیوست فرم عضویت و گزارش عملکرد سال گذشته انجمن ارسال می گردد. روی ادامه مطلب کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت رویت اسامی کارگروهها ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت رویت لیست ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت رویت جدول اعلام نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبستان آفتاب آذرین سال تحصیلی 99-98 ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب