دسته بندی تازه ها > اطلاعیه ها

فرم عضویت در کارگروه های انجمن اولیا و مربیان
ادامه مطلب
با سلام،
چکیده گزارش عملکرد اعضای محترم انجمن اولیاگ و مربیان دبستان ...
ادامه مطلب
فراخوان مسابقه نقاشی در راستای طرح کوچ (پیشگیری و کنترل اضافه وزن)
مسابقه نقاشی: ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی
روی ادامه مطلب کلیک شود...
ادامه مطلب
معرفی کانال آموزشی تیم روانشماسی و مددکاری آفتاب آذرین (سفر درون)
روی ادامه مطلب کلیک شود.
ادامه مطلب
2 مهر 1399
0
حضور اولیای محترم
لطفا فرم تندرستی (جهت کلاس ورزش)را تکمیل نموده وهمراه با پوشت مهر،پایان مهرماه به مدرسه تحویل دهید.
با سپاس گروه ورزش آفتاب آذرین جهت رویت فرم ابندا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب
جهت رویت محتوای پوشه مهر سال تحصیلی 00-1399 دبستان افتاب آذرین ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی مورد نظر کلیک شود.
ادامه مطلب
این مطللب توسط مسئولین استاندارد بررسی شده ونتایج کارشناسی به شرح زیر میباشد.
تکذیب خبر!!!!
ادامه مطلب
جهت رویت جدول جلسات جلسات هم اندیشی اولیاء تمامی پایه ها دی ماه 1398ابتدا روی ادامه مطلب و سپس روی فایل الحاقی کلیک شود.
ادامه مطلب
جدول جلسه هم اندیشی اولیا
ادامه مطلب