دسته بندی تازه ها > در کلاسها چه خبر؟

30 بهمن 1398
0
درس:علوم
موضوع: طبقه بندی سنگها
ادامه مطلب
30 بهمن 1398
0
درس: علوم
موضوع: آشنایی با چگونگی تشکیل سایه و شناخت جسم شفاف و کدر
ادامه مطلب
26 بهمن 1398
0
درس: ریاضی
موضوع: انواع مثلث: متساوی الاضلاع، مختلف الاضلاع و متساوی الساقین
تدریس انواع مثلث با دست ورزی به صورت تجسمی
ادامه مطلب
14 بهمن 1398
0
درس: فارسی
موضوع: تحقیق در مورد پرچمهای کشورهای مختلف و انگیزه ی شروع درس پرچم ایران
ادامه مطلب
14 بهمن 1398
0
درس: علوم
موضوع: پرورش لوبیا و آشنایی با گیاهک
ادامه مطلب
21 دی 1398
0
تلفیق علوم ونقاشی
ادامه مطلب
18 دی 1398
0
درس: ریاضی
موضوع: بازی و الگو
ادامه مطلب
10 دی 1398
0
درس:ریاضی
موضوع: خاصیت کسر با روش فعال (تجسمی)
ادامه مطلب
8 دی 1398
0
مرکز یادگیری
درس: علوم
موضوع: طبقه بندی حیوانات
ادامه مطلب